Bật mí phương pháp mới nuôi cặp 3 ngày(phần 2)

11:06:00 20/06/2017

Bật mí phương pháp mới nuôi cặp 3 ngày(phần 2)

Giovangsoiso.com đã giới thiệu cách chơi của phương pháp Nuôi cặp 3 ngày trong bài viết trước. Dưới đây là tổng hợp kết quả thực tế trong 1 tháng mà chúng tôi đã ghi lại để các bạn kiểm chứng và so sánh với những con số may mắn của bạn. Phương pháp này được áp dụng đối để du doan ket qua xo so các loại xổ số thông dụng, đặc biệt đúng khi soi cau mien Bac.

1- Kết quả các cặp nuôi từ tháng 5:

CP NUÔI 3 NGÀY T 07/06 - 09/06/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 36,63  chơi theo tỷ lệ 1:3:10
07/06 - Ngày 1: 36,63  x 10 điểm/con
KQ:  Ăn 36,63 ngày 1 - Lãi 1.150k
CP NUÔI 3 NGÀY T 06/06 - 08/06/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 22,77  chơi theo tỷ lệ 1:3:10
06/06 - Ngày 1: 22,77  x 10 điểm/con
KQ:  Ăn 77 ngày 1 - Lãi 350k
CP NUÔI 3 NGÀY T 02/06 - 04/06/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 36,63  chơi theo tỷ lệ 1:3:10
02/06 - Ngày 1: 36,63  x 10 điểm/con
KQ:  Ăn 36 ngày 1 - Lãi 350k
CP NUÔI 3 NGÀY T 29/05 - 31/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 37,73  chơi theo tỷ lệ 1:3:10
29/05 - Ngày 1: 37,73  x 10 điểm/con
KQ:  Ăn 37,37 ngày 1 - Lãi 1.150k
CP NUÔI 3 NGÀY T 24/05 - 26/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 39,93 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
24/05 - Ngày 1: 39,93  x 10 điểm/con
25/05 - Ngày 2: 39,93  x 30 điểm/con
KQ:  Ăn 93 ngày 2 -Lãi 600k
CP NUÔI 3 NGÀY T 21/05 - 23/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 79,97 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
21/05 - Ngày 1: 79,97  x 10 điểm/con
22/05 - Ngày 2: 79,97  x 30 điểm/con
23/05 - Ngày 3: 79,97  x 100 điểm/con
KQ:  
CP NUÔI 3 NGÀY T 18/05 - 20/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 89,98 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
18/05 - Ngày 1: 89,98  x 10 điểm/con
19/05 - Ngày 2: 89,98  x 30 điểm/con
20/05 - Ngày 3: 89,98  x 100 điểm/con
KQ:  Ăn 89 ngày 3 - Lãi 1.700k
CP NUÔI 3 NGÀY T 17/05 - 19/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 89,98 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
17/05 - Ngày 1: 89,98  x 10 điểm/con
KQ:  Ăn 98 ngày 1 - Lãi 350k
CP NUÔI 3 NGÀY T 15/05 - 17/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 12,21 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
15/05 - Ngày 1: 12,21  x 10 điểm/con
16/05 - Ngày 2: 12,21  x 30 điểm/con
KQ:  Ăn 12 ngày 2 -Lãi 600k
CP NUÔI 3 NGÀY T 13/05 - 15/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 14,41 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
13/05 - Ngày 1: 41,14  x 10 điểm/con
14/05 - Ngày 2: 41,14  x 30 điểm/con
KQ:  Ăn 41 ngày 2 - Lãi 600k
CP NUÔI 3 NGÀY T 11/05 - 13/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 49,94 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
11/05 - Ngày 1: 49,94  x 10 điểm/con
12/05 - Ngày 2: 49,94  x 30 điểm/con
KQ:  Ăn 49 ngày 2 - Lãi 600k
CP NUÔI 3 NGÀY T 10/05 - 12/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 57,75 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
10/05 - Ngày 1: 57,75 x 10 điểm/con
KQ: Ăn 57,75 - Lãi 1.150k
CP NUÔI 3 NGÀY T 07/05 - 09/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
07/05 - Ngày 1: 46,64 x 10 điểm/con
08/05 - Ngày 2: 46,64 x 30 điểm/con
09/05 - Ngày 3: 46,64 x 100 điểm/con
KQ: Ăn 64 ngày 3 - Lãi 1.700k
CP NUÔI 3 NGÀY T 05/05 - 07/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 49,94 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
05/05 - Ngày 1: 49,94 x 10 điểm/con
06/05 - Ngày 2: 49,94 x 30 điểm/con
KQ: Ăn 49 ngày 2 - Lãi 600k
CP NUÔI 3 NGÀY T 03/05 - 05/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 58,85 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
03/05 - Ngày 1: 58,85 x 10 điểm/con
04/05 - Ngày 1: 58,85 x 30 điểm/con
KQ: Ăn 85 ngày 2 - Lãi 600k

2- Kết quả các cặp nuôi từ tháng 4:

CẶP NUÔI 3 NGÀY T 30/04 - 02/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 94,49 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
30/04 - Ngày 1: 94,49 x 10 điểm/con
01/05 - Ngày 2: 94,49 x 30 điểm/con
02/05 - Ngày 3: 94,49 x 100 điểm/con
KQ: Ăn 94 ngày 3 - Lãi 1.700k
CP NUÔI 3 NGÀY T 29/04 - 01/05/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 68,86 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
29/04 - Ngày 1: 68,86 x 10 điểm/con
KQ: Ăn 86 ngày 1
CP NUÔI 3 NGÀY T 26/04 - 28/04/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 78,87 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
26/04 - Ngày 1: 78,87 x 10 điểm/con
27/04 - Ngày 2: 78,87 x 30 điểm/con
28/04 - Ngày 3: 78,87 x 100 điểm/con
KQ: 
CP NUÔI 3 NGÀY T 25/04 - 27/04/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 46,64 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
25/04 - Ngày 1: 46,64 x 10 điểm/con
KQ: 
CP NUÔI 3 NGÀY T 22/04 - 24/04/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 23,32 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
22/04 - Ngày 1: 23,32 x 10 điểm/con
23/04 - Ngày 2: 23,32 x 30 điểm/con
24/04 - Ngày 3: 23,32 x 100 điểm/con
KQ: Ăn 23,32 - Lãi 9.700k
CP NUÔI 3 NGÀY T 21/04 - 23/04/2017
Với số vốn 10tr
Cặp 59,95 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
21/04 - Ngày 1: 59,95 x 10 điểm/con
KQ: Ăn 59 ngày 1 - Lãi 350k
CP NUÔI 3 NGÀY TỪ 15/04 - 17/04/2017
Cặp  15,51 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
15/04 - Ngày 1: 15,51 x 10 điểm/con
16/04 - Ngày 2: 15,51 x 30 điểm/con
17/04 - Ngày 3: 15,51 x 100 điểm/con
Kết quả: Ăn 15,51 ngày 3   Lãi 9.700k
CP NUÔI 3 NGÀY TỪ 14/04 - 16/04/2017
Cặp  23,32 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
14/04 - Ngày 1: 23,32 x 10 điểm/con
Kết quả: Ăn 23,23 ngày 1
CẶP NUÔI 3 NGÀY T 13/04 - 15/04/2017
Cặp 16,61 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
13/04 - Ngày 1: 16,61 x 10 điểm/con
Kết quả: Ăn 16,61 - Lãi 1.150k
CẶP NUÔI 3 NGÀY T 10/04 - 12/04/2017
Cặp 25,52 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
10/04 - Ngày 1: 25,52 x 10 điểm/con
11/04 - Ngày 2: 25,52 x 30 điểm/con
12/04 - Ngày 3: 25,52 x 100 điểm/con
Kết quả: Ăn 25,25,52 ngày 3- Lãi 17.500k
CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 08/04 - 10/04/2017
Cặp 09,90 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
08/04 - Ngày 1: 09,90 x 10 điểm/con
09/04 - Ngày 2: 09,90 x 30 điểm/con
Kết quả: Ăn 09 ngày 2 - Lãi 600k
CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 07/04 - 09/04/2017
Cặp 56,65 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
07/04 - Ngày 1: 56,65 x 10 điểm/con
Kết quả: Ăn 65 ngày 1 - Lãi 350k
CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 05/04 - 07/04/2017
Cặp 18,81 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
05/04 - Ngày 1: 18,81 x 10 điểm/con
06/04 - Ngày 2: 18,81 x 30 điểm/con
Kết quả: Ăn 18 ngày 2 - Lãi 600k
CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 02/04 - 04/04/2017
Cặp 24,42 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
02/04 - Ngày 1: 24,42 x 10 điểm/con
03/04 - Ngày 2: 24,42 x 30 điểm/con
04/04 - Ngày 3: 24,42 x 100 điểm/con
Kết quả:
CẶP NUÔI 3 NGÀY TỪ 01/04 - 03/04/2017
Cặp  54,45 chơi theo tỷ lệ 1:3:10
Cụ thể: Với số vốn 10tr vào tiền như sau:
01/04 - Ngày 1: 54,45 x 10 điểm/con
Kết quả: Ăn 54 ngày 1 - Lãi 350k

Giovangsoiso.com sẽ sớm cập nhật kết quả trong tháng tiếp theo để các bạn có thể tiện sử dụng trong việc soi cầu hay nuôi cặp 3 ngày vào lần tiếp sau. Mời các bạn tham khảo thêm các phương pháp soi cau mien bac chinh xac nhat trong các bài viết sau.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...

 

 

Trang web đang được bảo trì, bạn vui lòng quay lại sau.

 

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này!...