Tổng hợp các bộ số trong lô đề năm 2016

06:06:00 12/06/2017

Tổng hợp các bộ số trong lô đề năm 2016

Trên con đường thành công không có bước chân kẻ lười biếng. Đâu phải cứ 100 người chơi thì cả 100 người trúng. Mỗi người có 1 chiến thuật soi cầu, dự đoán kết quả xổ hôm nay khác nhau. Chơi lô đề cũng cần tỉnh và tính toán. Nếu bạn chịu dành chút thời gian để theo dõi và ghi chép lại kết quả xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung hay xổ số Thần tài, bạn sẽ có cơ sở kiểm chứng tính toán, tỉ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn. Hơn thế bạn sẽ bắt được quy luật của các con số trong lô đề, không nhiều người có thể thấy được. Dưới đây là tổng hợp các Bộ số trong lô đề 2016 có tỉ lệ trúng cao, giovangsoiso.com chia sẻ cùng các bạn:
>>> Cùng xem kết quả xổ số ngày hôm nay thế nào?

1. Các bộ số trong lô đề xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Tong-hop-bo-so-de-2016
Hãy liên hệ giovangsoiso.com để nhận tư vấn soi cầu miễn phí

2. Các bộ số trong lô đề xếp theo đầu.

Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

3.Các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi.

Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

4. Các bộ số trong lô đề xếp theo bộ số:

Bộ 00: 00,55,05,50,
Bộ 11: 11,66,16,61,
Bộ 22: 22,77,27,72,
Bộ 33: 33,88,38,83,
Bộ 44: 44,99,49,94,
Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,

Tong-hop-bo-so-de-2016
Kết quả xổ số ngày hôm nay được tổng hợp theo logic để dễ nhìn thấy quy luật chung

5. Các bộ số trong lô đề xếp theo chạm:

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22
–> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

6. Đánh lô dàn các kiểu:

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày: 00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày: 11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày: 01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày: 10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98.
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày: 00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43.
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày: 55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98.
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày: 05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49 
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày: 90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54. 
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99. 
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày:  01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,
64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97. 
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày: 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41,44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98. 
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày: 00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,,25,30,31,32,33,34,35,
40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55. 
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày
11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày :22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,62,63,
64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày: 33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,73,74,
75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88
 Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày
44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày:01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày: 02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày: 03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày: 04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17
Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày: 05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

 
Trên đây là các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo các kiểu các ngày, các bạn xem nhé! Chúc các bạn thành công.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...

 

 

Trang web đang được bảo trì, bạn vui lòng quay lại sau.

 

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này!...